Akten van rechtspersonen (verenigingen, ondernemingen, bijzondere vennootschapsvormen, e.d.) verschijnen sinds 1 juli 2003 samen in deze bijlage van het Belgisch Staatsblad. Door de invoering van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) werd beslist om ze vanaf 1 juli 2003 samen te publiceren met de ondernemingen in één enkele bijlage. Deze publicaties hebben bijgevolg een officieel karakter.