Belgisch Staatsblad

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel
Gratis tel. nummer : 0800-98 809