Contact

Het Belgisch Staatsblad produceert en verspreidt een brede waaier aan officiële en overheidspublicaties, en dat zowel via papier als elektronisch. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel elektronisch.

Daarnaast geven de diensten van het Belgisch Staatsblad beknopte informatie over gegevens die in de publicaties zijn verschenen.

Het Belgisch Staatsblad helpt ook bij de distributie van een breed gamma informatiebrochures uitgegeven door de FOD Justitie.