Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

JONG ANTWERPEN  VZW
LAUREYSSTRAAT.2.2 2650 EDEGEM
859.940.236
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2003-08-12 / 0086035      BEELDLAUREYSSTRAAT 2 2 2650 EDEGEM
KBO NR.
2024-02-13 / 2024200611      BEELD
Ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 29/01/2024.