Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DE NATTE KLETS  BV
OSSENMARKT 30 2000 ANTWERPEN
764.727.907
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2021-03-10 / 0315353      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2022-11-08 / 0131996      BEELD


STATIONSTRAAT 16 2300 TURNHOUT
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-04-02 / 113497      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement van: DE NATTE KLETS BV STATIONSTRAAT 16, 2300 TURNHOUT.
Handelsactiviteit: CAFÉ
Ondernemingsnummer: 0764.727.907
Referentie: 20240090.
Datum faillissement: 26 maart 2024.
Rechter Commissaris: GUIDO GILIS.
Curator: BEN DE GROOF, DE MERODELEI 112, 2300 TURNHOUT- b.degroof@schuermans-law.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 26/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 7 mei 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE GROOF BEN.