Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

VANLOMMEL HOLDING  NV
AMBACHTSSTRAAT 11 2450 MEERHOUT
538.967.236
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2013-10-07 / 0151958      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2013-10-14 / 0155702      BEELD


KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2013-10-22 / 0160426      BEELD


ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 20.07.2015 15317-0215-011
2015-07-22 / 0180265


ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 31.08.2016 16512-0369-013
2016-09-02 / 0289251


ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2019-02-15 / 0024168      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2020-02-11 / 105964      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement van: VANLOMMEL HOLDING NV AMBACHTSSTRAAT 11, 2450 MEERHOUT.
Handelsactiviteit: HOLDING
Ondernemingsnummer: 0538.967.236
Referentie: 20200041.
Datum faillissement: 4 februari 2020.
Rechter Commissaris: PETER VANHERCK.
Curators: JOHAN VAN CAUWENBERGH, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be;MICHIEL ROETS, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 04/02/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 maart 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAUWENBERGH JOHAN.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107796      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement van: VANLOMMEL HOLDING NV AMBACHTSSTRAAT 11, 2450 MEERHOUT.
Handelsactiviteit: HOLDING
Ondernemingsnummer: 0538.967.236
Referentie: 20200041.
Datum faillissement: 4 februari 2020.
Rechter Commissaris: PETER VANHERCK.
Curators: JOHAN VAN CAUWENBERGH, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be;MICHIEL ROETS, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 04/02/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 maart 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAUWENBERGH JOHAN.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: VANLOMMEL HOLDING NV AMBACHTSSTRAAT 11, 2450 MEERHOUT.
Geopend op 4 februari 2020.
Referentie: 20200041.
Datum vonnis: 23 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0538.967.236
Aangeduide vereffenaar(s):
VAN MOFFAERT MICHAEL SERINGENDREEF 12 8300 KNOKKE
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAUWENBERGH JOHAN.