Deze referentiedatabank herneemt alle publicatiereferenties van de akten en mededelingen van de jaarrekeningen bekendgemaakt sedert 1983. Voor alle akten gepubliceerd vanaf 2 september 2002 in de 'Bijlagen van het Belgisch Staatsblad - Ondernemingen' (elektronische versie), bevat zij bovendien een directe verbinding naar het beeld van de gepubliceerde akte zoals deze op de griffie werd neergelegd.

Vůůr deze datum kunnen de originelen en/of de fotokopieŽn van deze publicaties bekomen worden bij de commerciŽle dienst van het Belgisch Staatsblad.

Sommige berichten waarvan het onderwerp betrekking heeft op ondernemingen (faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bijeenroepingen van algemene vergadering) worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (tweede deel, rubriek 'Aankondigingen') en niet in haar bijlagen. Deze teksten zijn enkel toegankelijk, in tekst en beeldformaat, via de publicatie Belgisch Staatsblad. De publicatiereferenties van de faillissementen en de gerechtelijke akkoorden worden eveneens binnen een redelijke termijn opgenomen in de huidige referentiedatabank.