Belgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad
Numac: 2023203079
Datum van publicatie: 2023-07-10


Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

6 JULI 2023. - Ministerieel besluit houdende erkenning als kunstenfederatieDe Minister van Werk
De Minister van Zelfstandigen
De Minister van Sociale Zaken

Gelet op de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, artikel 33;
Besluiten :

Artikel 1. Worden erkend als kunstenfederatie:
- Aires Libres, Fédération des arts de la rue, des arts du cirque et des arts forains, VZW, KBO 0472.748.405;
- Artists United, VZW, KBO 0431.920.511;
- Association de Techniciens professionnels du Spectacle, VZW, KBO 0445.589.195;
- Association des realisateurs et realisatrices francophones, VZW, KBO 0477.358.675;
- Auteurices de la Bande Dessinée et de l'Illustration, VZW, KBO 0656.579.142;
- Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes, VZW, KBO 0506.802.135;
- Chambre des Théatres pour l'Enfance et la Jeunesse, VZW, KBO 0416.971.722;
- Componisten Archipel Vlaanderen vzw, VZW, KBO 0887.685.404;
- Court-Circuit, VZW, KBO 0449.970.231;
- De Acteursgilde, VZW, KBO 0842.937.324;
- De Muziekgilde, VZW, KBO 0895.544.976;
- DeAUTEURS, VZW, KBO 0837.299.149;
- Elles Font Des Films, VZW, KBO 0801.644.325;
- Fédération des Arts plastiques, VZW, KBO 0750.590.453;
- Federation des auteurs, compositeurs et interprètes réunis, VZW, KBO 0521.924.930;
- FEDERATION DU THEATRE-ACTION, VZW, KBO 0417.699.915;
- Hors Champ, VZW, KBO 0630.944.913;
- LUNDIS D'HORTENSE, VZW, KBO 0416.266.194;
- museact, VZW, KBO 0887.695.302;
- NIEUW INTERNATIONAAL CULTUREEL CENTRUM, VZW, KBO 0463.942.783;
- PlayRight, CVBA, KBO 0440.736.227;
- RAC, Fédération professionnelle du secteur Chorégraphique de Wallonie et de Bruxelles, VZW, KBO 0478.456.062;
- Scenaristengilde, VZW, KBO 0861.194.209;
- SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA, Buitenlandse entiteit, KBO 0425.440.416;
- SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, Buitenlandse entiteit, KBO 0413.411.129;
- State of the Arts Support, VZW, KBO 0758.911.073;
- STEUNPUNT VOOR PRODUCTIONELE, ONTWERPENDE EN TECHNISCHE KRACHTEN VAN DE BREDE CULTURELE SECTOR, VZW, KBO 0422.254.757;
- Unie van Regisseurs, VZW, KBO 0849.802.746;
- Union des Artistes du Spectacle, VZW, KBO 0410.857.554;
- Union d'Improvisation Théâtrale, VZW, KBO 0773.874.809;
- VLAAMSE AUTEURSVERENIGING, VZW, KBO 0883.737.108;

Art. 2. De erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van vier jaar.
Brussel, 6 juli 2023.
De Minister van Werk,
P.-Y. DERMAGNE
De Minister van Zelfstandigen,
D. CLARINVAL
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE