Autres informations et services officiels: www.belgium.be

HIGHFIELD EQUITY & INVEST  Comm.V
HAVENLAAN 86C, BUS 113A 1000 BRUSSEL
500.473.973
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2012-11-12 / 0183417      IMAGEMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL - AANDELEN
2015-11-03 / 0153347      IMAGE