ELI - BELGIE
1 16 JULI 2020. - Decreet tot wijziging van artikel 47/15 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15bis om de maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen (1)

Gepubliceerd op : 22-07-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Staatsblad

Justel