J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/06/30/2020042036/justel

Titel
30 JUNI 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-06-2020 en tekstbijwerking tot 18-10-2020)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 30-06-2020 nummer :   2020042036 bladzijde : 48715       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-30/02
Inwerkingtreding : 01-07-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020030347       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1.
Art. 1
HOOFDSTUK 2.
Art. 2, 2bis, 3
HOOFDSTUK 3.
Art. 4-5, 5bis, 6, 6bis, 7-8, 8bis
HOOFDSTUK 4.
Art. 9-10
HOOFDSTUK 5.
Art. 11-15
HOOFDSTUK 6.
Art. 16
HOOFDSTUK 7.
Art. 17
HOOFDSTUK 8.
Art. 18, 18bis
HOOFDSTUK 9.
Art. 19-21, 21bis
HOOFDSTUK 10.
Art. 22
HOOFDSTUK 11. - Slot- en opheffingsbepalingen
Art. 23-27
BIJLAGE.<
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 2.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 2bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 3.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 5bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 6bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 8bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 4.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 5.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 6.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 7.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 8.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 18bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 9.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 21bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 10.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  HOOFDSTUK 11. - Slot- en opheffingsbepalingen

  Art. 23.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 25. Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt opgeheven.

  Art. 26.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  BIJLAGE.<
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>

  Art. N.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-18/01, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 19-10-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 30 juni 2020.
P. DE CREM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
   Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4;
   Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42;
   Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181, 182 en 187;
   Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
   Gelet op artikel 8, ß 2, 1į en 2į, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 26 juni 2020;
   Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 30 juni 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ß 1, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de noodzaak om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren en waarvan de laatste de maatregelen beslist tijdens de Nationale Veiligheidsraad die is bijeengekomen op 24 juni 2020 hebben gerechtvaardigd; dat het zodoende dringend is om bepaalde maatregelen te hernieuwen en om andere aan te passen;
   Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10, 12, 17 en 27 maart 2020, op 15 en 24 april 2020, op 6, 13, 20 en 29 mei 2020, alsook op 3, 24 en 30 juni 2020;
   Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiŽle crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
   Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande de COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
   Overwegende de verklaring van de regionale directeur van de WHO voor Europa van 3 juni 2020, die stelt dat de overgang naar "een nieuw normaal" dient te zijn gebaseerd op de principes van volksgezondheid, alsook op economische en maatschappelijke overwegingen, en dat de besluitvormers op alle niveaus het leidende principe moeten volgen op grond waarvan de overgang progressief en behoedzaam dient te gebeuren;
   Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in BelgiŽ; dat het totale aantal besmettingen blijft stijgen;
   Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
   Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in BelgiŽ sinds 13 maart 2020;
   Overwegende de adviezen van CELEVAL;
   Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van 22 april 2020;
   Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiŽntie ervan te maximaliseren;
   Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog steeds een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;
   Overwegende dat een politiemaatregel houdende een beperking en omkadering van samenscholingen van meer dan vijftien personen bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;
   Overwegende dat de voormelde maatregel van dien aard is om, enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst getroffen patiŽnten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en om, anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiŽnte behandelingen en vaccins te ontwikkelen; dat deze maatregel eveneens de contact tracing kan vergemakkelijken;
   Overwegende het verslag van 22 april 2020 van de GEES (Groep van Experts die belast zijn met de Exit Strategy) dat een gefaseerde aanpak voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen bevat en dat voornamelijk gebaseerd is op drie essentiŽle aspecten, met name het dragen van een mondmasker, testing en tracing; dat het verslag een evenwicht tracht te verzekeren tussen het behoud van de gezondheid, zij het fysiek of mentaal, het vervullen van de pedagogische opdrachten op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie; dat de GEES is samengesteld uit deskundigen van verschillende vakdomeinen, waaronder artsen, virologen en economen;
   Overwegende de adviezen van de GEES;
   Overwegende het Phoenixplan van Comeos voor een herstart van de handel;
   Overwegende de "Gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Economie;
   Overwegende de "Gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
   Overwegende de "Gids betreffende de opening van de horeca om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Economie;
   Overwegende de protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren;
   Overwegende dat de burgemeester, wanneer hij vaststelt dat er activiteiten worden uitgeoefend in strijd met toepasselijke protocollen, en bijgevolg in strijd met dit ministerieel besluit, een bestuurlijke sluiting van de betrokken inrichting kan bevelen in het belang van de openbare gezondheid;
   Overwegende de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten;
   Overwegende het overleg in het Overlegcomitť;
   Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die verband houden met het coronavirus COVID-19 sinds enkele weken een neerwaartse trend voortzet; dat het virus evenwel niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft circuleren; dat een tweede besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
   Overwegende dat deze gunstige evolutie het mogelijk maakt om de heropening toe te laten van wellnesscentra, met inbegrip van sauna's, van de voor het publiek toegankelijke zwembaden, van casino's en speelautomatenhallen, van pretparken en binnenspeeltuinen, van bioscopen en van kermissen; dat evenwel bepaalde restricties moeten worden voorzien om de risico's van besmetting en verspreiding van het virus te beperken;
   Overwegende dat nog steeds een beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen;
   Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen; dat het dragen van mondmaskers dan ook wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
   Overwegende dat, zelfs indien ze niet volledig gelijkwaardig zijn in termen van bescherming, gelaatsschermen mogen worden gebruikt, bij wijze van medische uitzondering, wanneer het dragen van een mondmasker problematisch of onmogelijk is;
   Overwegende dat de hygiŽnemaatregelen essentieel blijven;
   Overwegende dat buitenactiviteiten waar mogelijk de voorkeur krijgen; dat, indien dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht;
   Overwegende dat recepties en banketten die worden verzorgd door een onderneming of vereniging, betere garantie bieden op de naleving van de modaliteiten voorzien door het geldende protocol;
   Overwegende dat het nodig is dat bijkomende voorzorgsmaatregelen worden genomen voor wat betreft mensen die tot een risicogroep behoren;
   Overwegende dat, hoewel de meerderheid van de activiteiten opnieuw is toegelaten, het evenwel noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen;
   Overwegende dat de gezondheidssituatie op regelmatige basis wordt geŽvalueerd; dat dit betekent dat een terugkeer naar striktere maatregelen nooit is uitgesloten;
   Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-10-2020 GEPUBL. OP 18-10-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-24; 26-27; N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 08-10-2020 GEPUBL. OP 08-10-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 2bis; 5; 11; 18; 23; 24)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 25-09-2020 GEPUBL. OP 25-09-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 8; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 21bis; 22; 24)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22-08-2020 GEPUBL. OP 22-08-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2bis; 4; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 17; 18bis; 21bis; 24)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-07-2020 GEPUBL. OP 28-07-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 5; 6bis; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 20; 21bis)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 24-07-2020 GEPUBL. OP 24-07-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 5; 5bis; 8; 11; 12; 13; 14; 18; 21bis; 22; 23)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 10-07-2020 GEPUBL. OP 10-07-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 8bis; 18; 21bis; 22)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie