einde

Publicatie : 2009-10-29

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

30 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels van de officiŽle spelling en spraakkunst van de Nederlandse taalDe Vlaamse Regering,
Gelet op het verdrag van 9 september 1980 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie;
Gelet op de besluiten van het Comitť van Ministers van de Nederlandse Taalunie van 25 april 2005, inzonderheid die betreffende de herziene Woordenlijst en betreffende de wijziging van de spellingbesluiten;
Gelet op het decreet van 20 november 1972 tot vaststelling van de officiŽle spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal, gewijzigd bij het decreet van 19 april 1995;
Op voorstel van de vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Werk en Onderwijs en van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Met betrekking tot de spelling van de Nederlandse taal gelden de spellingregels die vervat zijn in de leidraad en de woordenlijst, respectievelijk als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit besluit gevoegd.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 1996 tot vaststelling van bepaalde regels van de officiŽle spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal, wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2006.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor cultuur, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 30 juni 2006.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

BIJLAGE 1
LEIDRAAD VAN DE NEDERLANDSE SPELLING
(leidraad in extenso is 88 pag.)
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiŽle spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal.
Brussel, 30 juni 2006.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De vice minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
B. ANCIAUX
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van bepaalde regels van de officiŽle spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal.
Brussel, 30 juni 2006.
De minister-president van de Vlaamse Regering, en Vlaams minister van Institutionele Hervorming, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
Y. LETERME
De vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

BIJLAGE 2
WOORDENLIJST
(de woordenlijst in extenso is 174 pag.)
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiŽle spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal.
Brussel, 30 juni 2006.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De vice-minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van bepaalde regels van de officiŽle spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal.
Brussel, 30 juni 2006.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

Raadpleging van bl. 70074 tot 70172
{partie-1-1}
Raadpleging van bl. 70173 tot 70336
{partie-1-2}


begin

Publicatie : 2009-10-29