J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/05/24/2006014128/justel

Titel
24 MEI 2006. - Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-12-2009 en tekstbijwerking tot 31-08-2020)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 31-05-2006 nummer :   2006014128 bladzijde : 28228       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2006-05-24/31
Inwerkingtreding : 31-05-2006
Opheffing : 01-09-2020

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1998014228        1974042234        1988014085        1993014262        1999014294        1958052102        1993014261        1973072013       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2020-08-22/09, art. 34, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-08-2020 GEPUBL. OP 31-08-2020
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-09-2014 GEPUBL. OP 09-10-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 10/1; 16/7-16/15; N5; N5/1; N5/2; N5/3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-09-2014 GEPUBL. OP 17-09-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 3; 4; 5; 5/1; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16/1; 16/2-16/6; 29/1; N1; N6; N7)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-11-2009 GEPUBL. OP 18-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : N1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie