J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
36 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/05/22/2003022681/justel

Titel
22 MEI 2003. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.
(NOTA : De artikelen 50-65 ; N12 en N13 opgeheven met ingang op een onbepaalde datum bij <KB 2014-05-08/79, art. 49; Inwerkingtreding : onbepaald; zie art. 49, 52, L3 en 53>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-10-2005 en tekstbijwerking tot 02-07-2018)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG.VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU.ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 11-07-2003 nummer :   2003022681 bladzijde : 37466       PDF :   originele versie    <