J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/09/27/2001012843/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, tweede lid, en § 3, van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven.
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 05-10-2001 en tekstbijwerking tot 06-06-2003)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID.SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 05-10-2001 nummer :   2001012843 bladzijde : 33931       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-09-27/32
Inwerkingtreding : 01-10-2001
Opheffing : 01-01-2004

Tekst Begin
(opgeheven) <KB 2003-05-16/41, art. 30, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2004>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KB VAN 16-05-2003 GEPUBL. OP 06-06-2003

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie