J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 20 uitvoeringbesluiten 22 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/08/10/2001009706/justel

Titel
10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-08-2001 en tekstbijwerking tot 10-04-2019)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 17-08-2001 nummer :   2001009706 bladzijde : 27769       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2001-08-10/32
Inwerkingtreding : 01-09-2001

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1979091901       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De griffies van de hoven en de rechtbanken [1 ...]1 zijn voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur, met uitzondering van :
  a) [17 ...]17
  b) ARBEIDSRECHTBANKEN :
  1° de griffies van de afdelingen Aalst en Sint-Niklaas van de arbeidsrechtbank te [5 Gent]5 die open zijn alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m.;
   [18 de griffie van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent, die open is op maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u;
   de griffie van de afdeling Veurne van de arbeidsrechtbank te Gent, die open is op maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u;]18
  2° de griffie van de afdeling Moeskroen van de arbeidsrechtbank te [10 Henegouwen]10 die open is op dinsdag en vrijdag van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 u.;
  c) VREDEGERECHTEN :
  1° [20 ...]20
  2° [15 ...]15;
  3° [15 ...]15;
  4° [26 ...]26
  5° [23 ...]23
  6° [15 ...]15;
  7° [28 ...]28
  8° [24 ...]24
  9° [15 ]15;
  10° [14 ...]14;
  11° [15 ...]15;
  12° [15 ...]15;
  13° [25 ...]25
  14° [25 ...]25
  15° [4 [15 ...]15; ]4
  16° [27 ...]27
  17° [23 ...]23
  18° [28 ...]28
  19° [21 ...]21
  20° [15 ...]15;
  21° [16 ...]16
  22° [25 ...]25
  23° [16 ...]16
  [7 24° [20 ...]20
   25° [20 ...]20
   26° [20 de griffies van de zetels Couvin en Florennes van het vredegerecht Philippeville die open zijn alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m]20;
   27° [20 ...]20]7
  28° [15 ...]15;
  29° [16 ...]16
  30° [15 ...]15;
  31° [28 ...]28
  32° [20 ...]20
  33° [3 [15 ...]15;]3
  [2 34° [28 ...]28]2
  35° [26 ...]26
  [7 36° [21 ...]21
   37° [20 ...]20
   38° [22 ...]22]7
  [9 39° [13 [19 ...]19]13]9
  d) [11 ...]11
  ----------
  (1)<KB 2010-09-26/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2010>
  (2)<KB 2010-10-12/04, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-11-2010>
  (3)<KB 2012-01-11/06, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-02-2012>
  (4)<KB 2012-03-04/14, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-04-2012>
  (5)<KB 2014-03-26/05, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (6)<KB 2014-09-19/07, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
  (7)<KB 2014-12-30/08, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (9)<KB 2015-05-21/06, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 03-06-2015>
  (10)<KB 2015-11-09/20, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (11)<KB 2016-02-05/01, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 10-02-2016>
  (12)<KB 2016-06-27/13, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 07-07-2016>
  (13)<KB 2016-06-27/13, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 07-07-2016>
  (14)<KB 2016-09-26/04, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 04-10-2016>
  (15)<KB 2016-12-22/29, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 26-01-2017>
  (16)<KB 2017-04-28/06, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 27-05-2017>
  (17)<KB 2017-07-18/03, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  (18)<KB 2017-07-18/03, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  (19)<KB 2017-07-18/03, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  (20)<KB 2018-03-29/02, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (21)<KB 2017-07-18/01, art. 21, b), c), 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (22)<KB 2017-07-18/01, art. 21, d), 019; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (23)<KB 2018-04-23/01, art. 3,c, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (24)<KB 2018-04-23/01, art. 3,b, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2018>
  (25)<KB 2018-07-15/02, art. 3, 021; Inwerkingtreding : 01-12-2018>
  (26)<KB 2018-12-12/03, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 01-02-2019>
  (27)<KB 2017-07-18/01, art. 21, a), 019; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (28)<KB 2019-04-07/01, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-12-2019>

  Art. 2. Het koninklijk besluit van 19 september 1979 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 oktober 1979, 16 januari 1980 en 15 juni 1981, wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

  Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 176 van het Gerechtelijk Wetboek;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 1979 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 oktober 1979, 16 januari 1980 en 15 juni 1981;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 9 augustus 2001;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking treedt op 1 september 2001, zodat dringend de nodige maatregelen dienen genomen te worden voor wat betreft de dagen en uren waarop de griffies van de betrokken hoven en rechtbanken open zijn;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-04-2019 GEPUBL. OP 10-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-12-2018 GEPUBL. OP 18-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-2018 GEPUBL. OP 24-07-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-04-2018 GEPUBL. OP 25-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-03-2018 GEPUBL. OP 04-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1,c)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-07-2017 GEPUBL. OP 28-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-07-2017 GEPUBL. OP 25-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 17-05-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-12-2016 GEPUBL. OP 16-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-09-2016 GEPUBL. OP 04-10-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-06-2016 GEPUBL. OP 07-07-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-02-2016 GEPUBL. OP 10-02-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-11-2015 GEPUBL. OP 30-11-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-05-2015 GEPUBL. OP 03-06-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-03-2015 GEPUBL. OP 02-04-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-2014 GEPUBL. OP 09-01-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-09-2014 GEPUBL. OP 07-10-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-03-2014 GEPUBL. OP 31-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-03-2012 GEPUBL. OP 20-03-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-01-2012 GEPUBL. OP 23-01-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-10-2010 GEPUBL. OP 25-10-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-09-2010 GEPUBL. OP 30-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 20 uitvoeringbesluiten 22 gearchiveerde versies
  Franstalige versie