Justel databank
Inhoudstafel van

Justel databank

De afdeling Wetgeving van de Dienst Juridische Informatica (DJI) die in 1979 onder de generieke naam van JUSTEL (Ius telecommunicationibus) werd gecreŰerd, beheert de inhoud van de databases Wetgevingsindex en Geconsolideerde wetgeving.

De Wetgevingsindex is de steunpilaar van de Geconsolideerde wetgeving. Alle teksten van de Geconsolideerde wetgeving bestaan in de Wetgevingsindex. Maar niet alle teksten van de Wetgevingsindex worden integraal in de Geconsolideerde wetgeving hernomen.

In deze toepassing zijn de twee databanken met een enige interface te raadplegen en de informatie van elkeen zijn op ge´ntegreerde wijze vertoond. De aangebrachte wijzigingen, met verwijzing naar de wetgevingsindex, zijn eveneens te raadplegen binnen de integrale versie van de tekst in een lijst, die dagelijks wordt bijgewerkt (D +1).

De bestaande toestand van een tekst de dag voor de raadpleging is dus ten minste zichtbaar in de vorm van een verwijzing naar de wijzigingstekst met hyperlink naar de officiŰle wijzigingstekst (PDF) gepubliceerd de vorige dag in het Belgisch Staatsblad.

De inhoud :


Dit programma toont de opschriften van alle wettelijke en gerechtelijke teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sinds 1945 betreffende alle rechtsdomeinen. De titels van vˇˇr 1945 worden opgenomen voorzover zij een wijziging hebben ondergaan die sinds 1984 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd (meer dan 200.000 documenten).

De normatieve teksten die in het Belgisch Staatsblad vanaf juni 1994 werden gepubliceerd bieden altijd een volledige geconsolideerde versie.

De normatieve teksten van vˇˇr juni 1994 voor alle rechtsdomeinen, ander dan het fiscale recht en het administratieve recht, worden eveneens integraal opnomen op voorwaarde dat deze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

De volledige versie van de teksten van het administratieve recht van vˇˇr 1994 wordt geleidelijk ingevoerd in functie van de beperkte beschikbaarheid in gekwalificeerd personeel.

De volledige versie van de teksten van het administratieve recht van vˇˇr 1994 wordt geleidelijk ingevoerd in functie van de beperkte beschikbaarheid in gekwalificeerd personeel.

In sociaal recht, worden de sectoriŰle collectieve arbeidsovereenkomsten niet meer hernomen sinds 2002.

De fiches vermelden de datum en de bladzijde van publicatie in het Belgisch Staatsblad, de eventuele errata, evenals de lijst van de verwijzingen naar de laatste wijzigingen die sinds 1984 werden gepubliceerd.

De integrale teksten geven ook toegang tot hun uitwerkingsmaatregelen. Het is ook mogelijk het verslag aan de koning, het advies van de Raad Van State, en de referenties van de parlementaire werken te raadplegen. Een inhoudstafel met rechtstreekse toegang tot de artikelen, is eveneens gecreŰerd. De inwerkingtredingdatum van deze teksten is ook aangegeven, en in geval van talrijke inwerkingtredingdata is er een tabel van opgemaakt. Wanneer een integrale tekst gewijzigd is, is het mogelijk de oude versies van de gewijzigde artikelen te raadplegen.

De consolidatie van een tekst is nog een zeer manuele handeling die door een beperkt aantal gekwalificeerd personeel gedaan is. De termijn van consolidatie neemt dus 5 tot 30 dagen in beslag. De gebruiker kan ondertussen door middel van hyperlinks naar het Belgisch Staatsblad (PDF beelden) kennis nemen van de laatste wijzigingen die de vorige dag in het Staatsblad gepubliceerd werden.

Het belang :


Dit programma biedt dus de mogelijkheid aan de gebruiker kennis te nemen van de staat van een tekst tot D+1, met :

      
 • raadpleging van de historiek van de gearchiveerde versies door middel van hyperlinks;    
 • raadpleging vanaf een tekst van de uitvoeringsmaatregelen die krachtens deze tekst zijn getroffen;    
 • onderzoek in alle woorden van de tekst, met lokalisatie van de voorkomende gezochte woorden, met hypernavigatie tussen deze op de hele tekst;    
 • hyperlink naar de andere taalkundige versie, die het mogelijk maakt om de vertaling van juridische termen aldus te verkrijgen;    
 • verwijzingsnota's met hyperlinks naar andere teksten, die het gebruik van een onderzoeksproces via het scherm van de onderzoekscriteria vermijdt;    
 • aantekening die de datum van laatste update aanduidt van een tekst, die het onderwerp uitmaakt van een wijziging met archivering;    
 • referenties van de wijzigingstekst met vermelding van het artikelnummer die de wijziging bepaalt en de datum van inwerkingtreding;    
 • raadpleging van de vertaalde taalkundige versies die in het Belgisch Staatsblad voor de teksten van de Gemeenschappen en Gewesten werden gepubliceerd;    
 • teksten met volledige versie in NL en F. (zoals in de twee talen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd);    
 • lijst van de verwijzingen van de wijzigingsteksten, met aanduiding van het gewijzigde artikel, die het mogelijk maakt om te weten of een artikel van een tekst al dan niet onlangs werd gewijzigd, en de mogelijkheid om, indien nodig, per hyperlink, de wijzigingstekst zoals gepubliceerd in het elektronisch Belgisch Staatsblad te raadplegen (na juni 1997);    
 • hyperlink naar het beeld van de tekst die in het elektronisch Belgisch Staatsblad (na juni 1997) werd gepubliceerd;     
 • eventueel officieuze vertaling van de titels die in een enige taal werden gepubliceerd;

De teksten die het onderwerp van een update maken, krijgen een nota met de publicatiedatum van de laatste opgenomen wijziging. Als een wijziging volgend op die datum gepubliceerd werd, verschijnt op het einde van het opschrift van de tekst een hyperlink, die toelaat de tabel van de wijzigingen te raadplegen. Zo nodig, wordt deze tabel dagelijks bijgewerkt met hyperlinks naar de wijzigingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (na juni 1997).

De wijzigingen die aan een tekst worden aangebracht, worden slechts in functie van de bepaalde of bepaalbare datum van hun inwerkingtreding uitgevoerd, en in de gevallen van een onbepaalde datum van inwerkingtreding ertoe aanzet om niet de update uit te voeren, wordt een vermelding van het bestaan van deze wijziging, met hyperlink naar de voortplantingswijzigingstekst van de wijziging, te kennen gegeven.

De update is een werkwijze die in een enige tekst gegevens van een origineel document overneemt met al zijn wetswijzigingen.