Teneinde uw opzoekwerk te vereenvoudigen kan u via één enkele interface opzoeking verrichten in zowel de databank van de Wetgevingsindex als in de databank van de geconsolideerde Wetgeving.
De gegevens van de geconsolideerde wetgeving worden verrijkt met deze van de Wetgevingsindex. De termijn van verwerking is D+1.
Het toepassingsprogramma Belgische Wetgeving bevindt zich op een krachtige server van het Belgisch Staatsblad.Een vergissing melden : justel @ just.fgov.be
Ondersteuning Belgisch Staatsblad gratis nr. : 0800-98-809