1

1) PASTORALE EENHEID MARIA TENHEMELOPNEMING MARIAKERKE-OOSTENDE , AFGEKORT : P.E. MARIA TENHEMELOPNEMING MARIAKERKE-OOSTENDE  VZW

PAUL MICHIELSLAAN 19 8400 OOSTENDE
724.759.254
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2022-11-21 / 0136275      
IMAGE

DETAIL

2) PASTORALE EENHEID MARIA TENHEMELOPNEMING MARIAKERKE-OOSTENDE , AFGEKORT : P.E. MARIA TENHEMELOPNEMING MARIAKERKE-OOSTENDE  VZW

PAUL MICHIELSLAAN 19 8400 OOSTENDE
724.759.254
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2019-04-23 / 0055707      
IMAGE

DETAIL
1