Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

AIMEE BROUX  Comm.V
BOOMGAARDSTRAAT 23 3680 MAASEIK
884.828.258
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2006-11-17 / 0173308      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2007-02-28 / 0033495      BEELD


ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2007-07-13 / 0103185      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2010-02-18 / 0026417      BEELD


VAN EYCKLAAN 93, BUS 22 3680 MAASEIK
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2012-03-14 / 0056462      BEELD


BENAMING
2018-02-14 / 0031640      BEELD


FRANCOIS BROUX  Comm.V
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-10-14 / 151815      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: FRANCOIS BROUX COMM.V. VAN EYCKLAAN 93/22, 3680 MAASEIK.
Handelsactiviteit: overige bouwwerkzaamheden
Ondernemingsnummer: 0884.828.258
Referentie: 20190265.
Datum faillissement: 8 oktober 2019.
Rechter Commissaris: WILLEM CORSTJENS.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 08/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-10-14 / 151816      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: FRANCOIS BROUX COMM.V. VAN EYCKLAAN 93/22, 3680 MAASEIK.
Handelsactiviteit: overige bouwwerkzaamheden
Ondernemingsnummer: 0884.828.258
Referentie: 20190265.
Datum faillissement: 8 oktober 2019.
Rechter Commissaris: WILLEM CORSTJENS.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 08/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: BROUX FRANCOIS, VAN EYCKLAAN 93/22, 3680 MAASEIK,
geboren op 06/12/1963 in MAASEIK.
Handelsactiviteit: vennoot van FRANCOIS BROUX COMM.V
Referentie: 20190266.
Datum faillissement: 8 oktober 2019.
Rechter Commissaris: WILLEM CORSTJENS.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 08/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107609      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: FRANCOIS BROUX COMM.V. VAN EYCKLAAN 93/22, 3680 MAASEIK.
Handelsactiviteit: overige bouwwerkzaamheden
Ondernemingsnummer: 0884.828.258
Referentie: 20190265.
Datum faillissement: 8 oktober 2019.
Rechter Commissaris: WILLEM CORSTJENS.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 08/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: BROUX FRANCOIS, VAN EYCKLAAN 93/22, 3680 MAASEIK,
geboren op 06/12/1963 in MAASEIK.
Handelsactiviteit: vennoot van FRANCOIS BROUX COMM.V
Referentie: 20190266.
Datum faillissement: 8 oktober 2019.
Rechter Commissaris: WILLEM CORSTJENS.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 08/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: FRANCOIS BROUX COMM.V. VAN EYCKLAAN 93/22, 3680 MAASEIK.
Geopend op 8 oktober 2019.
Referentie: 20190265.
Datum vonnis: 23 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0884.828.258
Aangeduide vereffenaar(s):
FRANCOIS BROUX VAN EYCKLAAN 93/22 3680 MAASEIK
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.