Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

RENOVAC  VOF
HUIVELDE 77 9240 ZELE
871.847.084
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2005-02-22 / 0030263      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2008-02-21 / 0029008      BEELD


KAPITAAL - AANDELEN
2008-04-25 / 0062928      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2020-11-16 / 141606      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 09/11/2020
Referentie: 20200013
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: PETER FOCKE - met emailadres: peter.focke@telenet.be.
Einddatum van de opschorting: 08/02/2021.
Stemming van schuldeisers op: maandag 01/02/2021 op 09:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-11 / 104842      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 09/11/2020
Referentie: 20200013
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: PETER FOCKE - met emailadres: peter.focke@telenet.be.
Einddatum van de opschorting: 08/02/2021.
Stemming van schuldeisers op: maandag 01/02/2021 op 09:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Geen homologatie van het plan voor:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 08/02/2021
Referentie: 20200013
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-26 / 107384      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 09/11/2020
Referentie: 20200013
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: PETER FOCKE - met emailadres: peter.focke@telenet.be.
Einddatum van de opschorting: 08/02/2021.
Stemming van schuldeisers op: maandag 01/02/2021 op 09:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Geen homologatie van het plan voor:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 08/02/2021
Referentie: 20200013
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van het faillissement van: RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Handelsactiviteit: Algemene bouw van residentiŽle gebouwen
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Referentie: 20210080.
Datum faillissement: 22 februari 2021.
Rechter Commissaris: HARRY CORNELIS.
Curator: ADRIAAN DAUWE, GROTE MARKT 19, 9200 DENDERMONDE- adriaan@dauweadvocaten.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 22/08/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 april 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2022-06-28 / 124318      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 09/11/2020
Referentie: 20200013
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: PETER FOCKE - met emailadres: peter.focke@telenet.be.
Einddatum van de opschorting: 08/02/2021.
Stemming van schuldeisers op: maandag 01/02/2021 op 09:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Geen homologatie van het plan voor:
RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Datum uitspraak: 08/02/2021
Referentie: 20200013
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van het faillissement van: RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Handelsactiviteit: Algemene bouw van residentiŽle gebouwen
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Referentie: 20210080.
Datum faillissement: 22 februari 2021.
Rechter Commissaris: HARRY CORNELIS.
Curator: ADRIAAN DAUWE, GROTE MARKT 19, 9200 DENDERMONDE- adriaan@dauweadvocaten.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 22/08/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 april 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Afsluiting faillissement door vereffening van: RENOVAC VOF HUIVELDE 77, 9240 ZELE.
Geopend op 22 februari 2021.
Referentie: 20210080.
Datum vonnis: 20 juni 2022.
Ondernemingsnummer: 0871.847.084
Aangeduide vereffenaar(s):
DE HEER JAN VERCAUTEREN HUIVELDE 77 9240 ZELE
MEVROUW SONJA LAUREYS ELSTSTRAAT 83/W23 9240 ZELE
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.