Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

GARTO  BVBA
NAAMSEVEST 52 3000 LEUVEN
810.421.736
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2009-03-17 / 0301118      BEELDME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 16.02.2012 12040-0567-008
2012-02-23 / 0027475


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2013-08-19 / 0128929      BEELD


MERCATORPAD 1 3000 LEUVEN
ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 14.02.2014 14037-0502-010
2014-02-19 / 0024579


ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.12.2015, NGL 30.12.2015 15710-0285-010
2016-01-07 / 0002327


KBO NR.
2020-03-27 / 2020201589      BEELD
ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 18/03/2020


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-03-13 / 110472      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: GARTO BV MERCATORPAD 1, 4DE VERDIEPING, 3000 LEUVEN.
Handelsactiviteit: handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Ondernemingsnummer: 0810.421.736
Referentie: 20240060.
Datum faillissement: 7 maart 2024.
Rechter Commissaris: JACQUES HEYNEN.
Curator: ILSE VAN DE MIEROP, WOLSTRAAT 70, 1000 BRUSSEL 1- ilse.vandemierop@dlapiper.com.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 april 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP ILSE.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-07-05 / 128196      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: GARTO BV MERCATORPAD 1, 4DE VERDIEPING, 3000 LEUVEN.
Handelsactiviteit: handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Ondernemingsnummer: 0810.421.736
Referentie: 20240060.
Datum faillissement: 7 maart 2024.
Rechter Commissaris: JACQUES HEYNEN.
Curator: ILSE VAN DE MIEROP, WOLSTRAAT 70, 1000 BRUSSEL 1- ilse.vandemierop@dlapiper.com.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 april 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP ILSE.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: GARTO BV MERCATORPAD 1, 4DE VERDIEPING, 3000 LEUVEN.
Geopend op 7 maart 2024.
Referentie: 20240060.
Datum vonnis: 2 juli 2024.
Ondernemingsnummer: 0810.421.736
Aangeduide vereffenaar(s):
ALBREGTS GIJSBRECHT OVERLEDEN
Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL.