Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

SOLAR CUBE  BV
KAREL VAN LOTHARINGENSTRAAT 27, BUS 201 3000 LEUVEN
795.405.047
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2022-12-29 / 0389010      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2024-01-12 / 2023206406      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2024-02-29 / 0036827      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-03-13 / 110473      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: SOLAR CUBE BV PHILIPSSITE 5/1, 3001 HEVERLEE.
Handelsactiviteit: elektrotechnische instalatiewerken aan gebouwen
Ondernemingsnummer: 0795.405.047
Referentie: 20240061.
Datum faillissement: 7 maart 2024.
Rechter Commissaris: JACQUES HEYNEN.
Curator: ILSE VAN DE MIEROP, WOLSTRAAT 70, 1000 BRUSSEL 1- ilse.vandemierop@dlapiper.com.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 april 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP ILSE.