Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DAKWERKEN GODDE  BV
SINT-JANSBERGSESTEENWEG 381, BUS 0102 3001 HEVERLEE (LEUVEN)
771.979.250
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2021-08-06 / 0347873      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2021-09-21 / 0112560      BEELD


DESIRE MELLAERTSSTRAAT 112/01 3010 KESSEL LO (LEUVEN)
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-03-13 / 110463      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: DAKWERKEN GODDE BV DESIRE MELLAERTSSTRAAT 112/1, 3010 KESSEL-LO.
Handelsactiviteit: dakwerkzaamheden
Ondernemingsnummer: 0771.979.250
Referentie: 20240051.
Datum faillissement: 7 maart 2024.
Rechter Commissaris: FRANK PYCK.
Curator: JOHAN MOMMAERTS, ST. MAARTENSTRAAT 53, 3000 LEUVEN- johan.mommaerts@ethosadvocaten.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 april 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: MOMMAERTS JOHAN.