Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

J.L.B. BOUWCONSTRUCT  Comm.V
LIERSESTEENWEG 285 3130 BEGIJNENDIJK
718.841.363
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2019-01-21 / 0303265      BEELDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-13 / 100827      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: J.L.B. BOUWCONSTRUCT CV LIERSESTEENWEG 285, 3130 BEGIJNENDIJK.
Handelsactiviteit: overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Ondernemingsnummer: 0718.841.363
Referentie: 20210001.
Datum faillissement: 7 januari 2021.
Rechter Commissaris: PAUL VAN DEN EYNDE.
Curators: JACQUES ARNAUTS-SMEETS, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be;GUNTHER PEETERS, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/01/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 februari 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARNAUTS-SMEETS JACQUES.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2023-12-21 / 149029      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: J.L.B. BOUWCONSTRUCT CV LIERSESTEENWEG 285, 3130 BEGIJNENDIJK.
Handelsactiviteit: overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Ondernemingsnummer: 0718.841.363
Referentie: 20210001.
Datum faillissement: 7 januari 2021.
Rechter Commissaris: PAUL VAN DEN EYNDE.
Curators: JACQUES ARNAUTS-SMEETS, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be;GUNTHER PEETERS, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/01/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 februari 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARNAUTS-SMEETS JACQUES.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: J.L.B. BOUWCONSTRUCT CV LIERSESTEENWEG 285, 3130 BEGIJNENDIJK.
Geopend op 7 januari 2021.
Referentie: 20210001.
Datum vonnis: 14 december 2023.
Ondernemingsnummer: 0718.841.363
Aangeduide vereffenaar(s):
BELLENS JEAN LIERSESTEENWEG 285 3130 BEGIJNENDIJK
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARNAUTS-SMEETS JACQUES.