Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

PIXIE SURPRISE  VZW
KONING ALBERTSTRAAT 64 3290 DIEST
700.437.988
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2018-07-30 / 0323671      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2018-11-29 / 0171020      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-06 / 100041      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: PIXIE SURPRISE VZW KONING ALBERTSTRAAT 64, 3290 DIEST.
Handelsactiviteit: overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
Ondernemingsnummer: 0700.437.988
Referentie: 20200257.
Datum faillissement: 31 december 2020.
Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER.
Curators: WIM BOLLEN, STEENWEG OP ST-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be;THOMAS VANDENDRIES, STEENWEG OP ST-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- tvandendries@bollen-vandendries.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 31/12/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 februari 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2022-10-28 / 139167      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: PIXIE SURPRISE VZW KONING ALBERTSTRAAT 64, 3290 DIEST.
Handelsactiviteit: overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
Ondernemingsnummer: 0700.437.988
Referentie: 20200257.
Datum faillissement: 31 december 2020.
Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER.
Curators: WIM BOLLEN, STEENWEG OP ST-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be;THOMAS VANDENDRIES, STEENWEG OP ST-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- tvandendries@bollen-vandendries.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 31/12/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 februari 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: PIXIE SURPRISE VZW KONING ALBERTSTRAAT 64, 3290 DIEST.
Geopend op 31 december 2020.
Referentie: 20200257.
Datum vonnis: 13 oktober 2022.
Ondernemingsnummer: 0700.437.988
Aangeduide vereffenaar(s):
MARC DUSSART LINDESTRAAT 91 3471 HOELEDEN
Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.