Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

LOEIHARD  VZW
WOUDSTRAAT 1, BUS 11 3600 GENK
685.790.493
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2017-12-13 / 0328225      BEELDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107610      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: LOEIHARD VZW WOUDSTRAAT 1/11, 3600 GENK.
Handelsactiviteit: promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Ondernemingsnummer: 0685.790.493
Referentie: 20210037.
Datum faillissement: 23 februari 2021.
Rechter Commissaris: RENé ACHTEN.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be;ILONA LO GIUDICE, JAARBEURSLAAN 19, - ilona.logiudice@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 20/12/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 6 april 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-11-09 / 139195      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: LOEIHARD VZW WOUDSTRAAT 1/11, 3600 GENK.
Handelsactiviteit: promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Ondernemingsnummer: 0685.790.493
Referentie: 20210037.
Datum faillissement: 23 februari 2021.
Rechter Commissaris: RENé ACHTEN.
Curators: TOM ARTS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- tom.arts@paqt.be;GEERT RENIERS, JAARBEURSLAAN 19, 3600 GENK- geert.reniers@paqt.be;ILONA LO GIUDICE, JAARBEURSLAAN 19, - ilona.logiudice@paqt.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 20/12/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 6 april 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: LOEIHARD VZW WOUDSTRAAT 1/11, 3600 GENK.
Geopend op 23 februari 2021.
Referentie: 20210037.
Datum vonnis: 2 november 2021.
Ondernemingsnummer: 0685.790.493
Aangeduide vereffenaar(s):
DYLAN DAENEN HERKANSSTRAAT 60/5 3512 STEVOORT
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.