Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

ATELIER RENO  Comm.V
PROVINCIEBAAN 66, BUS 2 8880 LEDEGEM
679.911.206
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2017-08-30 / 0124847      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2018-04-03 / 0055138      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-01-31 / 104287      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.
Opening van het faillissement van: ATELIER RENO COMM.V PROVINCIEBAAN 66 BUS 2, 8880 LEDEGEM.
Handelsactiviteit: Stukadoorswerk
Ondernemingsnummer: 0679.911.206
Referentie: 20190017.
Datum faillissement: 24 januari 2019.
Rechter Commissaris: MARC LETERME.
Curator: PHILIP GHEKIERE, KONING ALBERTSTRAAT 24 BUS 1, 8500 KORTRIJK- philip@lvda.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 24/01/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 maart 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: GHEKIERE PHILIP.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-26 / 107360      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.
Opening van het faillissement van: ATELIER RENO COMM.V PROVINCIEBAAN 66 BUS 2, 8880 LEDEGEM.
Handelsactiviteit: Stukadoorswerk
Ondernemingsnummer: 0679.911.206
Referentie: 20190017.
Datum faillissement: 24 januari 2019.
Rechter Commissaris: MARC LETERME.
Curator: PHILIP GHEKIERE, KONING ALBERTSTRAAT 24 BUS 1, 8500 KORTRIJK- philip@lvda.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 24/01/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 maart 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: GHEKIERE PHILIP.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: ATELIER RENO COMMV PROVINCIEBAAN 66 BUS 2, 8880 LEDEGEM.
Geopend op 24 januari 2019.
Referentie: 20190017.
Datum vonnis: 16 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0679.911.206
Aangeduide vereffenaar(s):
GUY HERVE RUE HONDSHOOTE 7 59000 01 LILLE (FRANKRIJK)
Voor eensluidend uittreksel: De curator: GHEKIERE PHILIP.