Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

KORTWEG.BIZ, AFGEKORT : KBIZ  VOF
KORTEWEG 6 3200 AARSCHOT
678.869.841
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2017-08-04 / 0114083      BEELDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-03-13 / 110477      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: KORTWEG.BIZ VOF KORTEWEG 6, 3200 AARSCHOT.
Handelsactiviteit: niet gekend
Ondernemingsnummer: 0678.869.841
Referentie: 20240065.
Datum faillissement: 7 maart 2024.
Rechter Commissaris: JOHNNY VERHAEGEN.
Curator: ELLIE VERHAEGEN, PARIJSSTRAAT 62, 3000 LEUVEN- ellie.verhaegen@advocaat.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 april 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERHAEGEN ELLIE.