Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

WILD EAGLE  BVBA
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 26 3350 LINTER
671.599.294
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2017-02-21 / 0304759      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2017-04-06 / 0049250      BEELD


ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2018-10-22 / 0155193      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-13 / 100829      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: WILD EAGLE BVBA SINT-TRUIDENSESTEENWEG(ORS) 26, 3350 DRIESLINTER.
Handelsactiviteit: algemeen onderhoud en reparaties van auto's
Ondernemingsnummer: 0671.599.294
Referentie: 20210003.
Datum faillissement: 7 januari 2021.
Rechter Commissaris: PAUL VAN DEN EYNDE.
Curators: JACQUES ARNAUTS-SMEETS, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be;GUNTHER PEETERS, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/01/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 februari 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARNAUTS-SMEETS JACQUES.