Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

MEDCEZIR  BVBA
CELESTIJNENLAAN 81, BUS 14 3001 HEVERLEE
666.675.456
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2016-11-29 / 0324092      BEELDCELESTIJNENLAAN 81, BUS 14 3001 HEVERLEE (LEUVEN)
KBO NR.
2021-11-09 / 2021205238      BEELD
ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 27/10/2021


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2023-12-15 / 2023206287      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2023-12-15 / 2023206287      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-03-13 / 110470      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: MEDCEZIR BV CELESTIJNENLAAN 81/14, 3001 HEVERLEE.
Handelsactiviteit: groothandel in bouwmaterialen
Ondernemingsnummer: 0666.675.456
Referentie: 20240058.
Datum faillissement: 7 maart 2024.
Rechter Commissaris: BOUDEWIJN LEEMAN.
Curators: KARL VANSTIPELEN, STATIONSSTRAAT 108A, 3400 LANDEN- karl.vanstipelen@dewaelpartners.be;WINNY TIRMARCHE, STATIONSSTRAAT 108, 3400 LANDEN- winny.tirmarche@dewaelpartners.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/03/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 april 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VANSTIPELEN KARL.