Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

YEFRA  BVBA
HEIRSTRAAT 431 3630 MAASMECHELEN
647.762.832
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2016-02-05 / 0302892      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2018-02-20 / 0034614      BEELD


PAANHUISSTRAAT 1/2 3631 UIKHOVEN
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2018-05-28 / 123162      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: YEFRA BVBA PAANHUISSTRAAT (U) 1/2, 3631 BOORSEM.
Handelsactiviteit: exploitatie van taxi's
Ondernemingsnummer: 0647.762.832
Referentie: 20180110.
Datum faillissement: 15 mei 2018.
Rechter Commissaris: MARCEL VANSTIPHOUT.
Curator: GERRY BANKEN, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK- gerry.banken@adlex.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 15/05/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 juni 2018.
Voor eensluidend uittreksel: De curator:BANKEN GERRY.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107611      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.
Opening van het faillissement van: YEFRA BVBA PAANHUISSTRAAT (U) 1/2, 3631 BOORSEM.
Handelsactiviteit: exploitatie van taxi's
Ondernemingsnummer: 0647.762.832
Referentie: 20180110.
Datum faillissement: 15 mei 2018.
Rechter Commissaris: MARCEL VANSTIPHOUT.
Curator: GERRY BANKEN, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK- gerry.banken@adlex.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 15/05/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 juni 2018.
Voor eensluidend uittreksel: De curator:BANKEN GERRY.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Afsluiting faillissement door vereffening van: YEFRA BVBA PAANHUISSTRAAT(U) 1/2, 3631 BOORSEM.
Geopend op 15 mei 2018.
Referentie: 20180110.
Datum vonnis: 23 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0647.762.832
Aangeduide vereffenaar(s):
JOSETTE BLACHA P/A PROCUREUR DES KONINGS PARKLAAN 25/3 3500 HASSELT
Voor eensluidend uittreksel: De curator: BANKEN GERRY.