Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DE BURGEMEESTER  BVBA
WALPUTSTRAAT 17 3500 HASSELT
643.660.128
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2015-12-01 / 0319899      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2017-04-28 / 0061275      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2018-07-04 / 130108      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement van: DE BURGEMEESTER BVBA WALPUTSTRAAT 17, 3500 HASSELT.
Ondernemingsnummer: 0643.660.128
Referentie: 20180179.
Datum faillissement: 28 juni 2018.
Rechter Commissaris: LIESBET DEBEN.
Curator: VICTOR ENGELEN, HEREBAAN-OOST 3/1, 3530 HOUTHALEN- vic.engelen@skynet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 25/06/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 augustus 2018.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ENGELEN VICTOR.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-28 / 103128      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement van: DE BURGEMEESTER BVBA WALPUTSTRAAT 17, 3500 HASSELT.
Ondernemingsnummer: 0643.660.128
Referentie: 20180179.
Datum faillissement: 28 juni 2018.
Rechter Commissaris: LIESBET DEBEN.
Curator: VICTOR ENGELEN, HEREBAAN-OOST 3/1, 3530 HOUTHALEN- vic.engelen@skynet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 25/06/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 augustus 2018.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ENGELEN VICTOR.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Afsluiting faillissement door vereffening van: DE BURGEMEESTER BVBA WALPUTSTRAAT 17, 3500 HASSELT.
Geopend op 28 juni 2018.
Referentie: 20180179.
Datum vonnis: 21 januari 2021.
Ondernemingsnummer: 0643.660.128
Aangeduide vereffenaar(s):
SALVIA FILOMENA HEIVINKSTRAAT 41 3530 02 HOUTHALEN-HELCHTEREN
Voor eensluidend uittreksel: De curator: ENGELEN VICTOR.