Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EXELENCE  VOF
MAANTJESTEENWEG 83 2170 MERKSEM
628.933.746
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2015-05-11 / 0066513      BEELDDOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2015-05-27 / 0074748      BEELD


DIVERSEN
2017-07-14 / 0102089      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-09-25 / 148343      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: EXELENCE VOF MAANSTJESSTEENWEG 83, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN).
Handelsactiviteit: eetgelegenheden met beperkte bediening
Ondernemingsnummer: 0628.933.746
Referentie: 20190966.
Datum faillissement: 19 september 2019.
Rechter Commissaris: ALAIN KOEVOETS.
Curator: PHILIPPE TERMOTE, COCKERILLKAAI 18, 2000 ANTWERPEN 1- p.termote@lige.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 19/09/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: TERMOTE PHILIPPE.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-03 / 107926      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: EXELENCE VOF MAANSTJESSTEENWEG 83, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN).
Handelsactiviteit: eetgelegenheden met beperkte bediening
Ondernemingsnummer: 0628.933.746
Referentie: 20190966.
Datum faillissement: 19 september 2019.
Rechter Commissaris: ALAIN KOEVOETS.
Curator: PHILIPPE TERMOTE, COCKERILLKAAI 18, 2000 ANTWERPEN 1- p.termote@lige.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 19/09/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 november 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: TERMOTE PHILIPPE.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: EXELENCE VOF MAANSTJESSTEENWEG 83, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN).
Geopend op 19 september 2019.
Referentie: 20190966.
Datum vonnis: 16 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0628.933.746
Aangeduide vereffenaar(s):
HAMED SHAKER WELVAARTSTRAAT 78 2000 ANTWERPEN 1
Voor eensluidend uittreksel: De curator: TERMOTE PHILIPPE.