Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

SIUN  VZW
KORENSTRAAT 25, BUS B 3321 OUTGAARDEN
628.595.929
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2015-04-16 / 0306554      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2018-07-19 / 0113059      BEELD


DOELSTRAAT 68 3320 HOEGAARDEN
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2020-02-19 / 107489      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: SIUN VZW DOELSTRAAT 68, 3320 HOEGAARDEN.
Handelsactiviteit: promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Ondernemingsnummer: 0628.595.929
Referentie: 20200042.
Datum faillissement: 13 februari 2020.
Rechter Commissaris: JEAN STROOBANT.
Curator: LUDWIG STEVENS, KAPITEIN GILSONPLEIN 20, 3200 AARSCHOT- stevens.ludwig@skynet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 13/02/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 maart 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: STEVENS LUDWIG.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-26 / 107366      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: SIUN VZW DOELSTRAAT 68, 3320 HOEGAARDEN.
Handelsactiviteit: promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Ondernemingsnummer: 0628.595.929
Referentie: 20200042.
Datum faillissement: 13 februari 2020.
Rechter Commissaris: JEAN STROOBANT.
Curator: LUDWIG STEVENS, KAPITEIN GILSONPLEIN 20, 3200 AARSCHOT- stevens.ludwig@skynet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 13/02/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 maart 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: STEVENS LUDWIG.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: SIUN VZW DOELSTRAAT 68, 3320 HOEGAARDEN.
Geopend op 13 februari 2020.
Referentie: 20200042.
Datum vonnis: 18 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0628.595.929
Aangeduide vereffenaar(s):
STEENWINCKEL JIM DOELSTRAAT 21/1 3320 HOEGAARDEN
Voor eensluidend uittreksel: De curator: STEVENS LUDWIG.