Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

'T GENOT  VOF
GINDERBUITEN 220 2400 MOL
600.973.396
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2015-03-17 / 0304625      BEELDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2016-07-15 / 113091      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: 'T GENOT VOF, GINDERBUITEN 220, 2400 MOL.
Referentie: 20160226.
Datum faillissement: 12 juli 2016.
Handelsactiviteit: HORECA
Ondernemingsnummer: 0600.973.396
Curator: Mr STERCKX SILVY, DENNENSTRAAT 26, 2440 GEEL.
Voorlopige datum van staking van betaling: 12/07/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 23 augustus 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107321      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: 'T GENOT VOF, GINDERBUITEN 220, 2400 MOL.
Referentie: 20160226.
Datum faillissement: 12 juli 2016.
Handelsactiviteit: HORECA
Ondernemingsnummer: 0600.973.396
Curator: Mr STERCKX SILVY, DENNENSTRAAT 26, 2440 GEEL.
Voorlopige datum van staking van betaling: 12/07/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 23 augustus 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Summiere afsluiting faillissement van: 'T GENOT VOF
Geopend op 12 juli 2016
Referentie: 20160226
Datum vonnis: 23 februari 2021
Ondernemingsnummer: 0600.973.396
Aangeduide vereffenaar(s): MR. STERCKX SILVY, DENNENSTRAAT 26, 2440 GEEL.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.