Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

MOTRADING  VOF
LEO BRUYNINCXSTRAAT 38 9200 DENDERMONDE
600.833.242
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2015-03-20 / 0042333      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2017-02-03 / 0019008      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2017-11-20 / 0161681      BEELD


SMISHOEK 10 9185 WACHTEBEKE
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-11-25 / 159363      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
Opening van het faillissement van: MOTRADING VOF SMISHOEK 10, 9185 WACHTEBEKE.
Handelsactiviteit: /
Ondernemingsnummer: 0600.833.242
Referentie: 20190521.
Datum faillissement: 19 november 2019.
Rechter Commissaris: TOM COOREVITS.
Curator: SVEN MASELYNE, SAVAANSTRAAT 72, 9000 GENT- svenmaselyne@kantoortorrekens.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 19/11/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 januari 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: MASELYNE SVEN.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-28 / 103096      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
Opening van het faillissement van: MOTRADING VOF SMISHOEK 10, 9185 WACHTEBEKE.
Handelsactiviteit: /
Ondernemingsnummer: 0600.833.242
Referentie: 20190521.
Datum faillissement: 19 november 2019.
Rechter Commissaris: TOM COOREVITS.
Curator: SVEN MASELYNE, SAVAANSTRAAT 72, 9000 GENT- svenmaselyne@kantoortorrekens.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 19/11/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 januari 2020.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: MASELYNE SVEN.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: MOTRADING VOF SMISHOEK 10, 9185 WACHTEBEKE.
Geopend op 19 november 2019.
Referentie: 20190521.
Datum vonnis: 20 oktober 2020.
Ondernemingsnummer: 0600.833.242
Aangeduide vereffenaar(s):
MOHAMED MORSHED SCHOOLSTRAAT 23 01/01 9160 LOKEREN
Voor eensluidend uittreksel: De curator: MASELYNE SVEN.