Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FESTIVAL FOOD  BVBA
HARMONIESTRAAT 52, BUS 7 2300 TURNHOUT
562.724.615
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2014-09-19 / 0308282      BEELDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2016-01-22 / 101044      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : FESTIVAL FOOD BVBA, HARMONIESTRAAT 52 BUS 7, 2300 TURNHOUT.
Referentie : 20160012.
Datum faillissement : 19 januari 2016.
Handelsactiviteit : MARKT- EN STRAATHANDEL IN VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN
Ondernemingsnummer : 0562.724.615
Curator : Mr CEUSTERS RONNY, GEMEENTESTRAAT 4 BUS 6, 2300 TURNHOUT.
Voorlopige datum van staking van betaling : 19/01/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 1 maart 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Peeters.ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.11.2017, NGL 27.11.2017 17707-0447-008
2017-12-06 / 0083779


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-05-07 / 123126      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : FESTIVAL FOOD BVBA, HARMONIESTRAAT 52 BUS 7, 2300 TURNHOUT.
Referentie : 20160012.
Datum faillissement : 19 januari 2016.
Handelsactiviteit : MARKT- EN STRAATHANDEL IN VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN
Ondernemingsnummer : 0562.724.615
Curator : Mr CEUSTERS RONNY, GEMEENTESTRAAT 4 BUS 6, 2300 TURNHOUT.
Voorlopige datum van staking van betaling : 19/01/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 1 maart 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Peeters.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement van: FESTIVAL FOOD BVBA HARMONIESTRAAT 52/7, 2300 TURNHOUT.
Handelsactiviteit: MARKT- EN STRAATHANDEL IN VOEDING- EN GENOTMIDDELEN
Ondernemingsnummer: 0562.724.615
Referentie: 20190147.
Datum faillissement: 30 april 2019.
Rechter Commissaris: GUIDO GILIS.
Curators: JOHAN VAN CAUWENBERGH, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be;VEERLE VERHAEGEN, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be;MICHIEL ROETS, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 30/04/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 11 juni 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAUWENBERGH JOHAN.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107795      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : FESTIVAL FOOD BVBA, HARMONIESTRAAT 52 BUS 7, 2300 TURNHOUT.
Referentie : 20160012.
Datum faillissement : 19 januari 2016.
Handelsactiviteit : MARKT- EN STRAATHANDEL IN VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN
Ondernemingsnummer : 0562.724.615
Curator : Mr CEUSTERS RONNY, GEMEENTESTRAAT 4 BUS 6, 2300 TURNHOUT.
Voorlopige datum van staking van betaling : 19/01/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 1 maart 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Peeters.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement van: FESTIVAL FOOD BVBA HARMONIESTRAAT 52/7, 2300 TURNHOUT.
Handelsactiviteit: MARKT- EN STRAATHANDEL IN VOEDING- EN GENOTMIDDELEN
Ondernemingsnummer: 0562.724.615
Referentie: 20190147.
Datum faillissement: 30 april 2019.
Rechter Commissaris: GUIDO GILIS.
Curators: JOHAN VAN CAUWENBERGH, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be;VEERLE VERHAEGEN, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be;MICHIEL ROETS, STEENWEG OP ZEVENDONK 60, 2300 TURNHOUT- info@ferrulex.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 30/04/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 11 juni 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAUWENBERGH JOHAN.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: FESTIVAL FOOD BVBA HARMONIESTRAAT 52/7, 2300 TURNHOUT.
Geopend op 30 april 2019.
Referentie: 20190147.
Datum vonnis: 23 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0562.724.615
Aangeduide vereffenaar(s):
VAN REKEN LOUWISE IJSVOGEL 2 6988 CN LATHUM (NEDERLAND)
Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAUWENBERGH JOHAN.