Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EVENT MEDICAL SERVICE OOST-VLAANDEREN, AFGEKORT : EMS OVL  VZW
BUISSTRAAT 59 9200 DENDERMONDE
560.737.303
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2014-08-28 / 0307532      BEELDBUISSTRAAT 59 9200 ST-GILLIS-DENDERMONDE
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2017-01-09 / 0005198      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-26 / 107382      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van het faillissement van: EVENT MEDICAL SERVICE OOST-VLAANDEREN VZW NOORDLAAN (DEN) 20/1, 9200 DENDERMONDE.
Handelsactiviteit: Verpleegkundige activiteiten
Ondernemingsnummer: 0560.737.303
Referentie: 20210076.
Datum faillissement: 22 februari 2021.
Rechter Commissaris: HARRY CORNELIS.
Curator: ADRIAAN DAUWE, GROTE MARKT 19, 9200 DENDERMONDE- adriaan@dauweadvocaten.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 22/08/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 april 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-06-07 / 121230      BEELD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Opening van het faillissement van: EVENT MEDICAL SERVICE OOST-VLAANDEREN VZW NOORDLAAN (DEN) 20/1, 9200 DENDERMONDE.
Handelsactiviteit: Verpleegkundige activiteiten
Ondernemingsnummer: 0560.737.303
Referentie: 20210076.
Datum faillissement: 22 februari 2021.
Rechter Commissaris: HARRY CORNELIS.
Curator: ADRIAAN DAUWE, GROTE MARKT 19, 9200 DENDERMONDE- adriaan@dauweadvocaten.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 22/08/2020
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 april 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: EVENT MEDICAL SERVICE OOST-VLAANDEREN VZW NOORDLAAN (DEN) 20/1, 9200 DENDERMONDE.
Geopend op 22 februari 2021.
Referentie: 20210076.
Datum vonnis: 31 mei 2021.
Ondernemingsnummer: 0560.737.303
Aangeduide vereffenaar(s):
DE HEER SVEN VAN CAENEGEM SCHELDESTRAAT 17 2880 BORNEM
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.