Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CGB  Comm.V
LOUIZALAAN 367 1050 BRUSSEL
542.939.286
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2013-12-16 / 0307707      BEELDKAPITAAL - AANDELEN - ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2015-09-16 / 0131018      BEELD


STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) - WIJZIGING RECHTSVORM
2015-12-03 / 0168749      BEELD


CGB  BVBA
ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.03.2016, NGL 31.10.2016 16673-0394-010
2016-11-09 / 0391082


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2017-12-04 / 0169236      BEELD


KOORSTRAAT 6 3500 HASSELT
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2018-03-27 / 0052090      BEELD


MARTELARENPLEIN 20E 3000 LEUVEN
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2018-08-20 / 134654      BEELD

Rechtbank van koophandel Leuven
RegSol
Rechtbank van koophandel Leuven.
Opening van het faillissement van: CGB BVBA MARTELARENPLEIN 20, 3000 LEUVEN.
Handelsactiviteit: vastgoedmakelaar
Ondernemingsnummer: 0542.939.286
Referentie: 20180169.
Datum faillissement: 7 augustus 2018.
Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER.
Curator: LUDWIG STEVENS, KAPITEIN GILSONPLEIN 20, 3200 AARSCHOT- stevens.ludwig@skynet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/08/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 september 2018.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: STEVENS LUDWIG.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-26 / 107367      BEELD

Rechtbank van koophandel Leuven
RegSol
Rechtbank van koophandel Leuven.
Opening van het faillissement van: CGB BVBA MARTELARENPLEIN 20, 3000 LEUVEN.
Handelsactiviteit: vastgoedmakelaar
Ondernemingsnummer: 0542.939.286
Referentie: 20180169.
Datum faillissement: 7 augustus 2018.
Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER.
Curator: LUDWIG STEVENS, KAPITEIN GILSONPLEIN 20, 3200 AARSCHOT- stevens.ludwig@skynet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 07/08/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 september 2018.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: STEVENS LUDWIG.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: CGB BVBA MARTELARENPLEIN 20/E, 3000 LEUVEN.
Geopend op 7 augustus 2018.
Referentie: 20180169.
Datum vonnis: 18 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0542.939.286
Aangeduide vereffenaar(s):
HALIE JOHANN KOORSTRAAT 6 3500 HASSELT
Voor eensluidend uittreksel: De curator: STEVENS LUDWIG.