Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

KEMSA  BVBA
VALLEILAAN 133 3290 DIEST
536.289.442
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2013-07-03 / 0303767      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2013-07-25 / 0116374      BEELD


ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2013-08-08 / 0124710      BEELD


KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2014-01-29 / 0028631      BEELD


ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2014-04-29 / 0090603      BEELD


ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 07.06.2016 16157-0057-010
2016-06-09 / 0089722


ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 07.06.2016 16157-0058-010
2016-06-09 / 0089723


ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2016-08-08 / 0111687      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2016-10-14 / 0142346      BEELD


GROTESTEENWEG 156, BUS 1 3454 RUMMEN
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2016-10-28 / 0150027      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2017-04-19 / 0055677      BEELD


GROTESTEENWEG 156 3454 RUMMEN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2017-05-10 / 0066017      BEELD


GROTE BAAN 188 3530 HOUTHALEN
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2017-11-16 / 144000      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement, dagvaarding, van: KEMSA BVBA, GROTE BAAN 188 BUS 1, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN.
Referentie: 20170353.
Datum faillissement: 9 november 2017.
Ondernemingsnummer: 0536.289.442
Curator: Mr SAMPERMANS LUC, THONISSENLAAN 33 BUS 2, 3500 HASSELT.
Voorlopige datum van staking van betaling: 09/11/2017
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 december 2017.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVENRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-28 / 102732      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement, dagvaarding, van: KEMSA BVBA, GROTE BAAN 188 BUS 1, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN.
Referentie: 20170353.
Datum faillissement: 9 november 2017.
Ondernemingsnummer: 0536.289.442
Curator: Mr SAMPERMANS LUC, THONISSENLAAN 33 BUS 2, 3500 HASSELT.
Voorlopige datum van staking van betaling: 09/11/2017
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 december 2017.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Summiere afsluiting faillissement van: KEMSA BVBA
Geopend op 9 november 2017
Referentie: 20170353
Datum vonnis: 21 januari 2021
Ondernemingsnummer: 0536.289.442
Aangeduide vereffenaar(s): CETINKAYA MURAT, SCHANSSTRAAT 78, 3550 HEUSDEN-ZOLDER.
Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS