Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

T & H TRADING  BVBA
ACHTERSTRAAT 122 9040 SINT-AMANDSBERG
535.553.529
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2013-06-18 / 0092067      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2015-03-05 / 0035281      BEELD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2015-04-16 / 0055352      BEELD


TENTOONSTELLINGSLAAN 52 9000 GENT
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2015-09-14 / 0129800      BEELD


LEEUWSTRAAT 60 9000 GENT
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2016-04-04 / 105980      BEELD

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : T & H TRADING BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.
Referentie : 20160114.
Datum faillissement : 30 maart 2016.
Handelsactiviteit : detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings-en genotsmiddelen overheersen
Handelsbenaming : SPAR EXPRESS
Uitbatingsadres : JOZEF PLATEAUSTRAAT 81, 9000 GENT
Ondernemingsnummer : 0535.553.529
Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72, 9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAARSCHOOT.
Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, OpgeŽistenlaan 401/E, 9000 Gent.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVERUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2016-04-07 / 106220      BEELD

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : T & H TRADING BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.
Referentie : 20160114.
Datum faillissement : 30 maart 2016.
Handelsactiviteit : detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings-en genotsmiddelen overheersen
Handelsbenaming : SPAR EXPRESS
Uitbatingsadres : JOZEF PLATEAUSTRAAT 81, 9000 GENT
Ondernemingsnummer : 0535.553.529
Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72, 9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAARSCHOOT.
Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, OpgeŽistenlaan 401/E, 9000 Gent.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.
Faillissement van : T & H TRADING BVBA
Geopend op 30 maart 2016
Referentie : 20160114
Datum vonnis : 5 april 2016
Ondernemingsnummer : 0535.553.529
Ontslag op zijn verzoek van bijkomende curator Mr MARTENS KIM.
Voor eensluidend uittreksel : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVERUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107291      BEELD

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : T & H TRADING BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.
Referentie : 20160114.
Datum faillissement : 30 maart 2016.
Handelsactiviteit : detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings-en genotsmiddelen overheersen
Handelsbenaming : SPAR EXPRESS
Uitbatingsadres : JOZEF PLATEAUSTRAAT 81, 9000 GENT
Ondernemingsnummer : 0535.553.529
Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72, 9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAARSCHOOT.
Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, OpgeŽistenlaan 401/E, 9000 Gent.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.
Faillissement van : T & H TRADING BVBA
Geopend op 30 maart 2016
Referentie : 20160114
Datum vonnis : 5 april 2016
Ondernemingsnummer : 0535.553.529
Ontslag op zijn verzoek van bijkomende curator Mr MARTENS KIM.
Voor eensluidend uittreksel : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
Afsluiting door vereffening van: T & H TRADING BVBA
Geopend op 30 maart 2016
Referentie: 20160114
Datum vonnis: 23 februari 2021
Ondernemingsnummer: 0535.553.529
Aangeduide vereffenaar(s): ALIZERA TAGHADOS, HEILIG SACRRAMENTSTRAAT 1, 9910 KNESSELARE.
Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER