Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

THUISVERPLEGING WENDY VANDEURZEN  BV COMM. V
KROONSTRAAT 117 3581 BEVERLO
508.539.425
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2013-01-04 / 0002719      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2015-01-19 / 0008790      BEELD


PATER ASTEERSTRAAT 68 3970 LEOPOLDSBURG
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2019-10-30 / 155157      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement van: THUISVERPLEGING WENDY VANDEURZEN COMM. V. PATER ASTEERSTRAAT 68, 3970 LEOPOLDSBURG.
Handelsactiviteit: Thuisverpleging
Ondernemingsnummer: 0508.539.425
Referentie: 20190362.
Datum faillissement: 24 oktober 2019.
Rechter Commissaris: HILDE CLAES.
Curators: JOHAN DEHAESE, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- johandehaese@dehaese.be;LIEVE DEHAESE, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- lievedehaese@dehaese.be;JESSIE DECKMYN, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- jessiedeckmyn@dehaese.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 24/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 december 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEHAESE JOHAN.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-28 / 103133      BEELD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement van: THUISVERPLEGING WENDY VANDEURZEN COMM. V. PATER ASTEERSTRAAT 68, 3970 LEOPOLDSBURG.
Handelsactiviteit: Thuisverpleging
Ondernemingsnummer: 0508.539.425
Referentie: 20190362.
Datum faillissement: 24 oktober 2019.
Rechter Commissaris: HILDE CLAES.
Curators: JOHAN DEHAESE, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- johandehaese@dehaese.be;LIEVE DEHAESE, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- lievedehaese@dehaese.be;JESSIE DECKMYN, LUIKERSTEENWEG 187, 3500 HASSELT- jessiedeckmyn@dehaese.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 24/10/2019
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 december 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEHAESE JOHAN.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: THUISVERPLEGING WENDY VANDEURZEN COMM. V. PATER ASTEERSTRAAT 68, 3970 LEOPOLDSBURG.
Geopend op 24 oktober 2019.
Referentie: 20190362.
Datum vonnis: 21 januari 2021.
Ondernemingsnummer: 0508.539.425
Aangeduide vereffenaar(s):
VANDEURZEN WENDY WATERSTRAAT 51 2490 BALEN
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEHAESE JOHAN.