Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DOMINO  Comm.V
NIEUWSTRAAT 30 2275 LILLE
507.599.614
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2014-12-23 / 0313014      BEELDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2017-10-30 / 141275      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: DOMINO COMM.V., NIEUWSTRAAT 30, 2275 LILLE.
Referentie: 20170324.
Datum faillissement: 24 oktober 2017.
Handelsactiviteit: BOUW
Ondernemingsnummer: 0507.599.614
Curatoren: Mr PIEDFORT RIA, DENEFSTRAAT 102, 2275 GIERLE; Mr WILLEMS PETRA, DENEFSTRAAT 102, 2275 GIERLE.
Voorlopige datum van staking van betaling: 24/10/2017
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 december 2017.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-03-02 / 107323      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: DOMINO COMM.V., NIEUWSTRAAT 30, 2275 LILLE.
Referentie: 20170324.
Datum faillissement: 24 oktober 2017.
Handelsactiviteit: BOUW
Ondernemingsnummer: 0507.599.614
Curatoren: Mr PIEDFORT RIA, DENEFSTRAAT 102, 2275 GIERLE; Mr WILLEMS PETRA, DENEFSTRAAT 102, 2275 GIERLE.
Voorlopige datum van staking van betaling: 24/10/2017
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 december 2017.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Summiere afsluiting faillissement van: DOMINO COMM.V.
Geopend op 24 oktober 2017
Referentie: 20170324
Datum vonnis: 23 februari 2021
Ondernemingsnummer: 0507.599.614
Aangeduide vereffenaar(s): MEVR. BRUYNDONCKX DOMINIQUE, NIEUWSTRAAT 30, 2275 LILLE.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.