Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DK BOUW  Comm.V
LOUIZALAAN 363, BUS 31 1050 BRUSSEL
507.582.885
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2015-01-02 / 0000261      BEELDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2015-02-24 / 0029735      BEELD


NITSEMSTRAAT 22 3512 STEVOORT
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2016-02-12 / 0023286      BEELD


LANCIERSSTRAAT 37 3545 HALEN
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2017-02-23 / 0029655      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2017-03-22 / 111204      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement, dagvaarding, van: DK BOUW COMM.V., LANCIERSSTRAAT 37, 3545 HALEN.
Referentie: 20170090.
Datum faillissement: 16 maart 2017.
Ondernemingsnummer: 0507.582.885
Curatoren: Mr VAN COPPENOLLE DIRK, BEVERZAKBROEKWEG 97, 3520 ZONHOVEN; Mr REPRIELS SOFIE, KLEINE HEMMENWEG 28, 3520 ZONHOVEN.
Voorlopige datum van staking van betaling: 16/03/2017
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, dit tot en met 31 maart 2017, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt en vanaf 1 april 2017, in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 april 2017.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVENRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-28 / 102731      BEELD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opening van het faillissement, dagvaarding, van: DK BOUW COMM.V., LANCIERSSTRAAT 37, 3545 HALEN.
Referentie: 20170090.
Datum faillissement: 16 maart 2017.
Ondernemingsnummer: 0507.582.885
Curatoren: Mr VAN COPPENOLLE DIRK, BEVERZAKBROEKWEG 97, 3520 ZONHOVEN; Mr REPRIELS SOFIE, KLEINE HEMMENWEG 28, 3520 ZONHOVEN.
Voorlopige datum van staking van betaling: 16/03/2017
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, dit tot en met 31 maart 2017, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt en vanaf 1 april 2017, in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 april 2017.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Summiere afsluiting faillissement van: DK BOUW COMM.V.
Geopend op 16 maart 2017
Referentie: 20170090
Datum vonnis: 21 januari 2021
Ondernemingsnummer: 0507.582.885
Aangeduide vereffenaar(s): KUYKX DIRK, LANCIERSSTRAAT 37, 3545 HALEN.
Voor eensluidend uittreksel: Stefanie SEVENS