Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

MALKAVAR  BVBA
SINT-NIKLAASSTRAAT 11 3321 HOEGAARDEN
460.282.618
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
1997-04-05 / 037      BEELDONTSLAGEN - BENOEMINGEN
1997-10-09 / 032      BEELD


ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
1998-03-04 / 147      BEELD


SINT-NIKLAASSTRAAT.11 3320 HOEGAARDEN
ME. - JAARREKENING 31.12.1998, GGK 19.06.1999 - 99359-1027-019
1999-08-07 / 0144686


KAPITAAL - AANDELEN - ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2000-01-13 / 232      BEELD


ME. - JAARREKENING 31.12.1999, GGK 17.06.2000 00287-0290-018
2000-07-12 / 0113518


ME. - JAARREKENING 31.12.2000, GGK 16.06.2001 01763-3041-014
2001-12-21 / 0266915


ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 15.06.2002 02430-2654-014
2002-08-03 / 0151591


ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 21.06.2003 03757-1722-014
2003-10-21 / 0265578


ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2004-06-22 / 0091656      BEELD


ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 19.06.2004, NGL 29.09.2004 04682-0249-013
2004-10-04 / 0239696


ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.06.2005, NGL 05.07.2005 05423-3211-013
2005-07-07 / 0146070


ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06570-4802-013
2006-08-01 / 0193338


SINT-NIKLAASSTRAAT 11 3320 HOEGAARDEN
ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.07.2007, NGL 14.08.2007 07569-0125-012
2007-08-21 / 0222321


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2008-03-11 / 0038839      BEELD


KASTEELSTRAAT 39 3350 LINTER
ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.10.2008, NGL 26.11.2008 08828-0161-013
2008-12-02 / 0328526


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2008-12-09 / 0190426      BEELD


KASTEELSTRAAT 53 3350 LINTER
ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 16.04.2010 10093-0011-012
2010-04-22 / 0049723


ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 24.07.2010 10342-0246-012
2010-07-30 / 0193839


ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 31.08.2011 11511-0137-012
2011-09-07 / 0300484


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2013-05-10 / 15985      BEELD

Rechtbank van koophandel te Leuven
Bij vonnis van de rechtbank van Koophandel te Leuven d.d. 25.04.13, werd BVBA MALKAVAR, met zetel te 3350 LINTER, Kasteelstraat 53, en met als activiteiten : varkensmesterij;met ondernemingsnummer 0460.282.618, in staat van faillissement verklaard :
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill. W.
Curator : Mr. Christophe CELIS, advocaat te 3290 DIEST, F. Allenstraat 4.
Rechter-commissaris : F. DE BAERDEMAEKER.
Staking der betalingen : 25.04.13.
Indienen van schuldvorderingen tot en met 31.05.13 ter griffie dezer rechtbank.
Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen : 11.06.13.
De hoofdgriffier, (get.) L. VANGRONSVELD (i.o.).RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-19 / 101470      BEELD

Rechtbank van koophandel te Leuven
Bij vonnis van de rechtbank van Koophandel te Leuven d.d. 25.04.13, werd BVBA MALKAVAR, met zetel te 3350 LINTER, Kasteelstraat 53, en met als activiteiten : varkensmesterij;met ondernemingsnummer 0460.282.618, in staat van faillissement verklaard :
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill. W.
Curator : Mr. Christophe CELIS, advocaat te 3290 DIEST, F. Allenstraat 4.
Rechter-commissaris : F. DE BAERDEMAEKER.
Staking der betalingen : 25.04.13.
Indienen van schuldvorderingen tot en met 31.05.13 ter griffie dezer rechtbank.
Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen : 11.06.13.
De hoofdgriffier, (get.) L. VANGRONSVELD (i.o.).

Ondernemingsrechtbank Leuven
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Afsluiting door vereffening van: MALKAVAR BVBA
Geopend op 25 april 2013
Referentie: 7199
Datum vonnis: 14 januari 2021
Ondernemingsnummer: 0460.282.618
Aangeduide vereffenaar(s): ROOSEN STEFAAN, KASTEELSTRAAT 39, 3350 DRIESLINTER.
Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL