Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

OMEGA TRADE  BVBA
BRIELSTRAAT 3 9255 BUGGENHOUT
459.107.532
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
1996-11-08 / 144BRIELSTRAAT.3 9255 BUGGENHOUT
ME. - JAARREKENING 31.12.1997, GGK 15.10.1998 - 99139-0443-011
1999-06-15 / 0063503


ME. - JAARREKENING 31.12.1998, GGK 25.06.1999 - 99399-4396-012
1999-08-18 / 0155477


GEORGES DE CONINCKLAAN.2 1831 DIEGEM
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2000-09-29 / 328      BEELD


ME. - JAARREKENING 31.12.1999, GGK 30.09.2000 00677-0146-013
2000-11-10 / 0236710


ZONNEBOSLAAN.24 1820 STEENOKKERZEEL
ME. - JAARREKENING 31.12.2000, GGK 25.09.2001 01596-0063-014
2001-10-06 / 0215460


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2002-01-01 / 1358      BEELD


ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 23.09.2002 02589-0087-015
2002-10-11 / 0217143


ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 11.07.2003 03473-0107-015
2003-08-04 / 0175983


ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 23.06.2004 04286-0030-014
2004-06-28 / 0110372


ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.09.2005 05735-1750-014
2005-09-29 / 0252113


ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 28.06.2006 06344-3770-014
2006-06-29 / 0117950


ZONNEBOSLAAN 24 1820 STEENOKKERZEEL
ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 12.07.2007 07409-0145-013
2007-07-23 / 0159580


ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 19.07.2008 08443-0090-012
2008-07-25 / 0175971


ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 28.08.2009 09737-0175-011
2009-09-11 / 0293990


BENAMING - DOEL - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2011-01-26 / 0013495      BEELD


THALISCA  BVBA
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2011-02-22 / 0028683      BEELD


LOSTING 18 3221 NIEUWRODE
ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.02.2012 12052-0399-011
2012-03-07 / 0034779


ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 10.07.2013 13286-0232-012
2013-07-15 / 0166030


ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 23.12.2013 13695-0116-015
2013-12-27 / 0402741


ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.09.2014 14620-0071-016
2014-10-03 / 0362073


ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 31.08.2015 15554-0099-016
2015-09-07 / 0327092


ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 26.08.2016 16499-0496-012
2016-09-05 / 0298274


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2019-12-27 / 0168031      BEELD


ZANDSTRAAT 30 BUS B 3221 NIEUWRODE
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2020-01-06 / 0002674      BEELD


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-28 / 103124      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: THALISCA BVBA ZANDSTRAAT 30B, 3221 NIEUWRODE.
Handelsactiviteit: verlenen van adviezen, reclamebureau
Ondernemingsnummer: 0459.107.532
Referentie: 20210012.
Datum faillissement: 21 januari 2021.
Rechter Commissaris: FERNAND VAN EYCKEN.
Curator: CHRISTOPHE CELIS, F. ALLENSTRAAT 4, 3290 DIEST- diest@advonet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 21/01/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 maart 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CELIS CHRISTOPHE.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2022-12-07 / 145275      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: THALISCA BVBA ZANDSTRAAT 30B, 3221 NIEUWRODE.
Handelsactiviteit: verlenen van adviezen, reclamebureau
Ondernemingsnummer: 0459.107.532
Referentie: 20210012.
Datum faillissement: 21 januari 2021.
Rechter Commissaris: FERNAND VAN EYCKEN.
Curator: CHRISTOPHE CELIS, F. ALLENSTRAAT 4, 3290 DIEST- diest@advonet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 21/01/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 maart 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CELIS CHRISTOPHE.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Faillissement van: THALISCA BVBA ZANDSTRAAT 30B, 3221 NIEUWRODE.
Geopend op 21 januari 2021.
Referentie: 20210012.
Datum vonnis: 1 december 2022.
Ondernemingsnummer: 0459.107.532
De Rechter Commissaris: FERNAND VAN EYCKEN.
is vervangen door
De Rechter Commissaris: BOUDEWIJN LEEMAN.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CELIS CHRISTOPHE.ZANDSTRAAT 30 BUS B 3221 NIEUWRODE (HOLSBEEK)
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2023-01-26 / 102981      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van het faillissement van: THALISCA BVBA ZANDSTRAAT 30B, 3221 NIEUWRODE.
Handelsactiviteit: verlenen van adviezen, reclamebureau
Ondernemingsnummer: 0459.107.532
Referentie: 20210012.
Datum faillissement: 21 januari 2021.
Rechter Commissaris: FERNAND VAN EYCKEN.
Curator: CHRISTOPHE CELIS, F. ALLENSTRAAT 4, 3290 DIEST- diest@advonet.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 21/01/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 maart 2021.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CELIS CHRISTOPHE.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Faillissement van: THALISCA BVBA ZANDSTRAAT 30B, 3221 NIEUWRODE.
Geopend op 21 januari 2021.
Referentie: 20210012.
Datum vonnis: 1 december 2022.
Ondernemingsnummer: 0459.107.532
De Rechter Commissaris: FERNAND VAN EYCKEN.
is vervangen door
De Rechter Commissaris: BOUDEWIJN LEEMAN.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CELIS CHRISTOPHE.

Ondernemingsrechtbank Leuven
RegSol
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: THALISCA BVBA ZANDSTRAAT 30B, 3221 NIEUWRODE.
Geopend op 21 januari 2021.
Referentie: 20210012.
Datum vonnis: 19 januari 2023.
Ondernemingsnummer: 0459.107.532
Aangeduide vereffenaar(s):
SCHOLLAERTS PATRICK ZANDSTRAAT 30/B 3221 NIEUWRODE
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CELIS CHRISTOPHE.