Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

VERHEYDEN  NV
TIELT-WINGE (WINGE)
422.179.830
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
1983-11-23 / 21873MRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
1984-04-17 / 6504M


VERHEYDEN  NV
TIELT-WINGE (WINGE)
KBO NR.
2013-10-25 / 2013205811      BEELD
ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/07/2013


3390 SINT-JORIS-WINGE
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-01-19 / 101485      BEELD

Ondernemingsrechtbank Leuven
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Afsluiting door vereffening van: VERHEYDEN NV VONNIS 15/11/1983
Geopend op 15 november 1983
Referentie: 1222
Datum vonnis: 14 januari 2021
Ondernemingsnummer:
Aangeduide vereffenaar(s): VERHEYDEN WILFRIED, OVERLEDEN.
Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL