Autres informations et services officiels: www.belgium.be

DRIES VANHOVE ARCHITECTENBUREAU  BV BVBA
KROMBEKEPLEIN 9 8972 KROMBEKE
645.498.574
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2016-01-12 / 0005372      IMAGESTATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2024-01-30 / 0346940      IMAGE