Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

GEMICOM  BVBA
ELSHOUTBAAN 35 2900 SCHOTEN
879.962.224
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2006-03-24 / 0054985      BILDMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2007-09-10 / 0132063      BILD


EDELVALKLAAN 11, BUS 3 2100 DEURNE
ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 04.09.2008 08722-0097-010
2008-09-11 / 0285128


ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 13.07.2009 09408-0223-011
2009-07-17 / 0161332


ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10358-0369-010
2010-08-02 / 0201408


ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0505-010
2011-07-22 / 0178632


ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 06.09.2012 12559-0240-011
2012-09-12 / 0327222


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2013-09-10 / 0138420      BILD


KOEPOORTSTRAAT 47-49 2000 ANTWERPEN
ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 23.06.2014 14214-0014-011
2014-07-01 / 0128724


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2016-05-23 / 109325      BILD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GEMICOM BVBA, LANGE KOEPOORTSTRAAT 47-49 (APP 402), 2000 ANTWERPEN 1.
Referentie: 41553.
Datum faillissement: 19 mei 2016.
Handelsactiviteit: HANDELSBEMIDDELING IN BRANDSTOFFEN, ERTSEN, METALEN EN CHEMISCHE PRODUCTEN
Ondernemingsnummer: 0879.962.224
Curator: Mr BOEYNAEMS STEVEN, AMERIKALEI 191, 2000 ANTWERPEN 1.
Voorlopige datum van staking van betaling: 19/05/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 15 juli 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. BoetsME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2016, NGL 14.06.2016 16177-0226-012
2016-06-20 / 0101201


ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.06.2016, NGL 14.06.2016 16177-0228-011
2016-06-20 / 0101202


RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2021-02-26 / 107245      BILD

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GEMICOM BVBA, LANGE KOEPOORTSTRAAT 47-49 (APP 402), 2000 ANTWERPEN 1.
Referentie: 41553.
Datum faillissement: 19 mei 2016.
Handelsactiviteit: HANDELSBEMIDDELING IN BRANDSTOFFEN, ERTSEN, METALEN EN CHEMISCHE PRODUCTEN
Ondernemingsnummer: 0879.962.224
Curator: Mr BOEYNAEMS STEVEN, AMERIKALEI 191, 2000 ANTWERPEN 1.
Voorlopige datum van staking van betaling: 19/05/2016
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 15 juli 2016.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Afsluiting door vereffening van: GEMICOM BVBA
Geopend op 19 mei 2016
Referentie: 41553
Datum vonnis: 23 februari 2021
Ondernemingsnummer: 0879.962.224
Aangeduide vereffenaar(s): GEOFFREY EJZENBERG, HERENTALSEWEG 12/A5, 2275 LILLE.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck